ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด ราคาฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดราคา

ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดราคา
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดความหนา 2 mm.
ขนาด กว้างxยาว 130x245 cm    1 ห่อ/10 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
ขนาด กว้างxยาว   65x49   cm    1 ห่อ/50 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
ขนาด กว้างxยาว   65x61   cm    1 ห่อ/40 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
ขนาด กว้างxยาว   65x81   cm    1 ห่อ/30 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
ขนาด กว้างxยาว 65x122   cm    1 ห่อ/30 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดความหนา 3 mm.
ขนาด กว้างxยาว 130x245 cm    1 ห่อ/10 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
ขนาด กว้างxยาว   65x49   cm    1 ห่อ/50 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
ขนาด กว้างxยาว   65x61   cm    1 ห่อ/40 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
ขนาด กว้างxยาว   65x81   cm    1 ห่อ/30 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
ขนาด กว้างxยาว 65x122   cm    1 ห่อ/30 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดความหนา 4 mm.
ขนาด กว้างxยาว 130x245 cm    1 ห่อ/10 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดความหนา 5 mm.
ขนาด กว้างxยาว 130x245 cm    1 ห่อ/10 แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดความหนา 8 mm.
ขนาด กว้างxยาว 130x245 cm    1  ห่อ/5  แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดความหนา 10 mm.
ขนาด กว้างxยาว 130x245 cm    1  ห่อ/5  แผ่น ราคาพิเศษ  CALL-IN

ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 

ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดใหญ่,พีพีบอร์ด

ฟิวเจอร์บอร์ด
ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดใหญ่ ขนาด 130x245cm ความหนามีตั้งแต่ 2 มิลจนถึง10มิล หรือบางคนเรียกว่า พีพีบอร์ด
สามารถนำไปใช้งานได้หลายประเภท
2มิล 3มิล 4มิล 5มิล 8มิล 10 มิล

ราคาฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด มีหลายสี และ ขนาดให้ลูกค้าเลือก

ราคาฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด มีหลายสี และ หลายขนาดให้ลูกค้าเลือก หรือบางคนเรียกพลาสติกลูกฟูก มีลักษณะเป็นลอนลูกฟูก ราคาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมีหลายเกรดขึ้นอยู่กับเม็ดพลาสติกที่เลือกใช้ในกระบวนการผลิตแผ่นพลาสติกลูกฟูก

ฟิวเจอร์บอร์ด ราคา ขายส่งฟิวเจอร์บอร์ด ราคาโรงงานผลิตแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

ฟิวเจอร์บอร์ด ราคา
ฟิวเจอร์บอร์ด ราคา ขายส่งฟิวเจอร์บอร์ด ราคาโรงงานผลิตแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จําหน่ายขายฟิวเจอร์บอร์ดราคาถูก

แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จําหน่ายฟิวเจอร์บอร์ดราคาถูก ขายฟิวเจอร์บอร์ด ราคาส่ง